Ministère des Finances et du Budget

Douanes Malagasy

Administration de confiance

Vaovao

17 septembre 2016
Ny Ministeran'ny Asam-panjakana sy ny Ministeran'ny fitantanam-bola sy ny vola, dia namoaka didim-pitondrana iraisany mikasika ny fanemorana ny dingana faharoa amin'ny fanadinana ifaninanana handraisana mpiasan'ny fadintseranana,izay tokony ho atao amin'ny 26, 27, 28, 29 septambra 2016 ho amin'ny...
11 août 2016
Dingana famaranana roa no atrehina Tonga amin'ny fihaonana famaranana ny lalao nokarakarain'ny ASOIMI ANALAMANGA eo amin'ny baolina kitra, amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'Analamanga taona 2016. hihaona etsy amin'ny kianjan'Alarobia amin'ny zoma 12 aogositra ny ekipa roa avy ao amin'ny Ministeran...
10 août 2016
Fanamby ho an'ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana ny hampanao fifaninanana madio sy mangarahara izay atao amin'ny 22 Aogositra 2016. mampita izao fanambarana izao: raha haka - /sites/default/files/u98/fanambarana_fanemorana_test_de_preselection_0.pdf
27 juillet 2016
Antsoy ny laharana 0 34 15 351 24 na 0 34 19 790 97 raha mbola tsy voarainao ny fiantsoana amin'ny fifaninana idirana ho mpiasan'ny fadintseranana
22 juillet 2016
Natao teny ankatso tamin’ny Asabotsy 16 jolay 2016 tontolo andro ny fifaninanana tsipy kanetibe, izay nokarakarain’ny ASOIMI, nandraisan’ireo mpilalao ity taranja ity avy amin’ny Ministera isan-tokony anjara. Lalaon’olona telo miaraka (na triplette) no natao tamin’izany izay nahitana tarika valo...
14 avril 2016
Nisesisesy nandritra ny volana Martsa ny zavatra teny amin’ny seram-piaramanidina Ivato. Misy foana mantsy ireo mitady fomba isan-karazany handefasana entana an-tsokosoko. Tsy mikely soroka koa anefa ny Fadintseranana miezaka hatrany hiaro ny harem-pirenena. Anisan’ny tratra tamin’izany ny...
10 mars 2016
Nandritra ny fanantanterahan’ny mpiasan’ny Faditseranana ny asany ny 8 mars 2016, tamin’ny  fiondranana ho amin’ny  zotra TK 0161 (Turkish airlines) ho any Moskoa mandalo Istambul no nahatratrarana  Tanalahy miisa 140 (  caméléons sy geckos) . Tera-tany  Rosianina no nitondra ireo biby ireo ary...
02 mars 2016
Ampahafantarina ny besinimaro fa amin'ny talata 08 martsa 2016 manomboka amin'ny 8 ora maraina no hanaovana ny lavanty ampahibemaso eo amin'ny trano fitehirizana entana A1 an'ny SMMC ao amin'ny seranan'i Toamasina ihany.Lafarinina no atao lavanty: entana izay notanana toaorian'ny nahatrarana...
02 mars 2016
Araky ny didim-pitondrana laharana faha 350221-MFB/SG/DGD tamin'ny1° desambra 2015 izay nameno sy nanitsy ny didim-pitondrana laharana faha 33938 MFB/SG DGD tamin'ny 14 novambra  2007 izay mamaritra ny andraikitry ny mpandraharaha amin'n'ny fadintseranana(commissionnaire agréé en douanes), dia...