Vaovao

Fiombonam-bavaky ny mpiasan’ny fadintseranana.

Notanterahana tao amin’ny efitrano malalaky ny toeram-piofanan’ny fadintseranana tamin’ny 06 febroary 2019 ny fotoam-bavaka niraisan’ny mpiasan’ny fadintseranana. Ho fisaorana an’Andriamanitra noho ny nanomezany iny taona lasa iny sy ho fiatrehana ny taona 2019.

Français

FANAMBARANA FANEMORANA NY FIFANINANANA IDIRANA HO MPIASAN'NY FADINTSERANANA

Ny Ministeran'ny Asam-panjakana sy ny Ministeran'ny fitantanam-bola sy ny vola, dia namoaka didim-pitondrana iraisany mikasika ny fanemorana ny dingana faharoa amin'ny fanadinana ifaninanana handraisana mpiasan'ny fadintseranana,izay tokony ho atao amin'ny 26, 27, 28, 29 septambra 2016 ho amin'ny daty manaraka. Ny fanambarana izany fotoam-panadinana izany dia atao telo herinandro mialohan'ny fanadinana.

Français

FIFANINANANA IDIRANA HO MPIASAN'NY FADINTSERANANA : FANAMBARANA

Fanamby ho an'ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana ny hampanao fifaninanana madio sy mangarahara izay atao amin'ny 22 Aogositra 2016. mampita izao fanambarana izao:

raha haka - /sites/default/files/u98/fanambarana_fanemorana_test_de_preselection_0.pdf

Français

fifaninana idirana ho mpiasan'ny FADINTSERANANA: FILAZANA MAIKA

Antsoy ny laharana 0 34 15 351 24 na 0 34 19 790 97 raha mbola tsy voarainao ny fiantsoana amin'ny fifaninana idirana ho mpiasan'ny fadintseranana

Français

ASOIMI-fifaninanana tsipy kanetibe.

Natao teny ankatso tamin’ny Asabotsy 16 jolay 2016 tontolo andro ny fifaninanana tsipy kanetibe, izay nokarakarain’ny ASOIMI, nandraisan’ireo mpilalao ity taranja ity avy amin’ny Ministera isan-tokony anjara. Lalaon’olona telo miaraka (na triplette) no natao tamin’izany izay nahitana tarika valo ambin’ny dimampolo(58 triplettes). Ekipa telo no nisolo tena ny fadintseranana.

Français

Fanondranana an-tsokosoko nandritra ny volana martsa 2016

Nisesisesy nandritra ny volana Martsa ny zavatra teny amin’ny seram-piaramanidina Ivato. Misy foana mantsy ireo mitady fomba isan-karazany handefasana entana an-tsokosoko. Tsy mikely soroka koa anefa ny Fadintseranana miezaka hatrany hiaro ny harem-pirenena. Anisan’ny tratra tamin’izany ny volamena milanja roa kilao sy sasany tao amin’ny entan’ny karàna iray.

Français

Ivato - Tanalahy miisa 140 no tratra

Nandritra ny fanantanterahan’ny mpiasan’ny Faditseranana ny asany ny 8 mars 2016, tamin’ny  fiondranana ho amin’ny  zotra TK 0161 (Turkish airlines) ho any Moskoa mandalo Istambul no nahatratrarana  Tanalahy miisa 140 (  caméléons sy geckos) .

Tera-tany  Rosianina no nitondra ireo biby ireo ary nafeniny tanatina karazana aponga tapaka (tam tam) izany .

Français

LAVANTY AMPAHIBEMASO LAHARANA 084-2016/MFB/SG/DGD

Ampahafantarina ny besinimaro fa amin'ny talata 08 martsa 2016 manomboka amin'ny 8 ora maraina no hanaovana ny lavanty ampahibemaso eo amin'ny trano fitehirizana entana A1 an'ny SMMC ao amin'ny seranan'i Toamasina ihany.Lafarinina no atao lavanty: entana izay notanana toaorian'ny nahatrarana hosoka tamin'ny fanambarana karazany ary navelan'ny tompon'entana tao.

atao fanambarana voakase ny tolo-bidy

mizara sokajy 2 ireo entana atao lavanty noho ny tolo-bidy natao azy

  • 3 000 lasaka amin'ny 50 kilao
  • 1 874 lasaka amin'ny 50 kilao

 

Français

Mpandraharaha amin'ny fadintseranana:mba ho matihanina

Araky ny didim-pitondrana laharana faha 350221-MFB/SG/DGD tamin'ny1° desambra 2015 izay nameno sy nanitsy ny didim-pitondrana laharana faha 33938 MFB/SG DGD tamin'ny 14 novambra  2007 izay mamaritra ny andraikitry ny mpandraharaha amin'n'ny fadintseranana(commissionnaire agréé en

Français
Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English