Vaovao

FAMBOLEN-KAZO FADINTSERANANA

Fambolenkazo! Hanatrarana ny vina napetraky ny Fanjakana hotratrarina amin'ity taona ity. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny Fadintseranana Malagasy, ka nifamotoana teny amin'ny toeram-pambolen-kazon'ny Ministera, teny Andranovelona ny zoma 13 martsa teo.

Français

VOATENDRY IREO MPAMORY HETRA ENY AMIN'NY BIRAON'NY FADINTSERANANA.

Isan'ny andraikitra sahanin'ny fadintseranana ankoatry ny fanangonana hetra, ny hanamarinana tsara ireo entana mivoaka sy miditra eny amin'ny sisin-tany. fampidirana sy famoahana entana voarara sy mamoa fady, ny entana hosoka, ny fitaovam-piadiana, sns…,ary ny olona mifamoivoy izay ilana fanaraha-maso. Mila fahamatorana sy fahamailona izany asa izany ka nahatonga ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana hanavao ny mpitantana eny amin'ny sisin-tany.

Français

Faha 20 taonan’ny vondrom-bavaky ny fadintseranana

« Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo ». Jaona 15 :16

Français

TAGNAMARO : Andron’ny olom-pirenena

Ny sabotsy 30 martsa 2019 teo nandray anjara tamin’ny hetsika TAGNAMARO : Andron’ny olom-pirenena ny Minisiteran’ny Toekarena sy ny Fitantanambola.

Français

Fampihofanana : vita ny fianarana miteny Italiana

30 no isan’ireo mpiasan’ny fadintseranana any NosyBe  no nanaraka fihofanana hianatra teny Italianina. Fianarana naharitra teo amin’ny dimy volana teo, izay nanomboka ny volana oktobra 2018 ka nifarana ny antsasaky ny volana martsa 2019. Izany no natao dia noho ny fahamaroan’ny vahiny mpizaha tany  Italianina mandalo any amin’iny faritra iny. Hanamora ny fifandraisan’ny mpiasan’ny faditseranana amin’ireo mpizaha tany Italiana amin’ny fanatanterahana ny asany no tanjona.

Français

Miverina amin'ny fomba ofisialy ny sidina La Réunion - Tolagnaro - Toliara

Efa tafaverina tanteraka nanomboka ny 03 desambra 2018 ny sidina mampifandray mivantana an'i La Réunion sy Tolagnaro  ary Toliara, ary tena manao ny asany amin'ny fiarovana ny sisin-tany ny Fadintseranana Malagasy. Misy sidina roa isan-kerinandro amin'io zotra io, ary eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 eo ho eo ny isan'ny mpandeha isaky ny sidina. Tafakatra hatrany amin'ny 90 any ho any anefa izany amin'ny fotoam-pialan-tsasatra.

Français

Zava-mahadomelina tratra teny Ivato Mamory

Ny alakamisy faha 07 ny volana martsa 2019 dia nahatratra fonosana zava-mahadomelina saika ahondrana any Amerika ny fadintseranana Malagasy etsy Mamory Ivato.

Français

Zava-mahadomelina tratra teny Ivato Mamory

Ny alakamisy faha 07 ny volana martsa 2019 dia nahatratra fonosana zava-mahadomelina saika ahondrana any Amerika ny fadintseranana Malagasy etsy Mamory Ivato.

Français

Fifamindram-pahefana Sekretera jeneraly tao amin’ny Ministeran’ny toe-karena sy fitantanam-bola.

Ny zoma 08 martsa 2019 no notanterahina ny fifamindram-pahefana teo amin’ny sekretera jeneralin’ny MFB (SG /MFB) teo aloha andriamatoa Rajaobelina Falihery sy Raoelijaona Bien Aimé izay handray ny toerana vaovao.Tamin’io fotoana io ihany koa no namindran’andriamatoa Randrianarison Gabriel sekretera jeneralin’ny toekarena sy ny planin

Français

Vita fiofanana ara-miaramila ireo mpianatra komorianina

Ny zoma faha 08 ny volana febroary 2019, no nahavita ny fihofanana miaramila ireo mpianatra “inspecteur des

Français
Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English