VOATENDRY IREO MPAMORY HETRA ENY AMIN'NY BIRAON'NY FADINTSERANANA.

Isan'ny andraikitra sahanin'ny fadintseranana ankoatry ny fanangonana hetra, ny hanamarinana tsara ireo entana mivoaka sy miditra eny amin'ny sisin-tany. fampidirana sy famoahana entana voarara sy mamoa fady, ny entana hosoka, ny fitaovam-piadiana, sns…,ary ny olona mifamoivoy izay ilana fanaraha-maso. Mila fahamatorana sy fahamailona izany asa izany ka nahatonga ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana hanavao ny mpitantana eny amin'ny sisin-tany.

 Voatendry ny talata 14 may 2019 ireo 20 mianadahy mpamory hetran'ny fadintseranana izay hitantana ireo birao amin'ny sisin-tany misy ireo entana sy olona  mivezivezy. Misy ireo nijanona amin'ny toerana niasany ihany fa tsy niova, misy ireo nafindra toerana iasana fa efa nitazona io andraikitra io ihany teo aloha, misy koa ireo izay vao hitantana ny birao. ny tsikaritra dia mpiasa efa mahafantatra tsara ny asan'ny fadintseranana ireo voatendry ka tsy atoro voanjo hadiana.

Mirary fahombiazana ho azy ireo ny mpiara-miasa rehetra  eto amin'ny fadintseranana

Date de l'actualité: 
Mercredi, 15 mai, 2019
Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English