LAVANTY AMPAHIBEMASO LAHARANA 084-2016/MFB/SG/DGD

Ampahafantarina ny besinimaro fa amin'ny talata 08 martsa 2016 manomboka amin'ny 8 ora maraina no hanaovana ny lavanty ampahibemaso eo amin'ny trano fitehirizana entana A1 an'ny SMMC ao amin'ny seranan'i Toamasina ihany.Lafarinina no atao lavanty: entana izay notanana toaorian'ny nahatrarana hosoka tamin'ny fanambarana karazany ary navelan'ny tompon'entana tao.

atao fanambarana voakase ny tolo-bidy

mizara sokajy 2 ireo entana atao lavanty noho ny tolo-bidy natao azy

  • 3 000 lasaka amin'ny 50 kilao
  • 1 874 lasaka amin'ny 50 kilao

 

ny andinindininy amin'ity lavanty ity dia azo tsidihina ato amin'ny tranonkala eo amin'ny filazana ampahibemaso "avis au public"

Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English