Ministère des Finances et du Budget

Douanes Malagasy

Administration de confiance

FIFANINANANA IDIRANA HO MPIASAN'NY FADINTSERANANA : FANAMBARANA

Fanamby ho an'ny foibem-pitantanan'ny fadintseranana ny hampanao fifaninanana madio sy mangarahara izay atao amin'ny 22 Aogositra 2016. mampita izao fanambarana izao:

raha haka - /sites/default/files/u98/fanambarana_fanemorana_test_de_preselection_0.pdf