Ministère des Finances et du Budget

Douanes Malagasy

Administration de confiance

fifaninana idirana ho mpiasan'ny FADINTSERANANA: FILAZANA MAIKA

Antsoy ny laharana 0 34 15 351 24 na 0 34 19 790 97 raha mbola tsy voarainao ny fiantsoana amin'ny fifaninana idirana ho mpiasan'ny fadintseranana