FAMBOLEN-KAZO FADINTSERANANA

Fambolenkazo! Hanatrarana ny vina napetraky ny Fanjakana hotratrarina amin'ity taona ity. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny Fadintseranana Malagasy, ka nifamotoana teny amin'ny toeram-pambolen-kazon'ny Ministera, teny Andranovelona ny zoma 13 martsa teo. Mpiara-miasa an-jatony no namaly ny antso, notarihan'andriamatoa Tale Jeneralin'ny Fadintseranana, Zafivanona Ernest LAINKANA, sy ireo lehiben'ny foibem-pitondrana isan-tsokajiny avy.  Zanan-kazo 6000 no nambolena ary tontosa soa amantsara izany, satria tonga niaraka tamin'ny angady sy ny harona tokoa ny mpiasan'ny Fadintseranana. Ry zareo avy @ DREED no nanome ny toromarika tsotsotra momba ny fomba hambolena an'ireo zanan-kazo, sy nanara-maso ny asa natao. Zanan-kazo 12 teo ho eo isan'olona no voavoly tamin'iny andro iny, ho fitsinjovana  ny taranaka fara mandimby.

 

 

 

 

 

 

Date de l'actualité: 
Lundi, 16 mars, 2020
Douanes Malagasy 2017
GTranslate
French English